Sứ Mệnh Giáo Xứ

Giáo Xứ các Thánh Tử Đạo Việt Nam là cộng đồng Kitô Hữu người Việt tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống giá trị văn hóa việt Nam;cũng như gia tăng đời sống Đức Tin bằng việc cử ...

Read more

Suy Niệm Lời Chúa

HÃY ĐI VÀ LÀM NHƯ CHÚA - Lc 10,25-37… Sống Lời Chúa: Tâm niệm lời Chúa: “Hãy đi, và cũng hãy làm như vậy”. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương anh…

Read more

Ý Chỉ Cầu Nguyện

Ý chung: Cầu cho các dân tộc bản địa, đang gặp nguy cơ vì bản sắc và sự tồn vong của mình, được đối xử tôn trọng. Ý truyền giáo:…

Read more