article-image

TĨNH TÂM và HÒA GIẢI MÙA CHAY 2017

“LỜI CHÚA LÀ MỘT HỒNG ÂN THA NHÂN LÀ MỘT HỒNG ÂN”

Đây là chủ đề Tĩnh Tâm Mùa Chay 2017.  Sẽ do Linh Mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, thuộc giáo phận Sài Gòn, Việt Nam, giảng thuyết.

Thời gian như sau:

1.  Tĩnh Tâm:  Thứ Hai ngày 20 – thứ Tư ngày 22 tháng 03, 2017.  Lúc 7:00 tối, sau đó có Thánh Lễ.

2.  Hòa Giải:  Thứ Năm ngày 23 tháng 03, 2017.  Lúc 7:00 tối.  Người lớn tại nhà thờ,  và thiếu nhi tại hội trường  CTTĐ.

Kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời gian, công việc cùng đến tham dự.

Comments

No comments yet.

Nickname:
E-mail:
Homepage:
Comment:
 Add your comment