30. September, 2018Các Bài Viết No comments
article-image

Chúng ta bước vào Tháng 10, tháng mà Giáo Hội dành riêng để tôn vinh Mẹ Maria qua Lễ Mân Côi (7/10) và Tháng Mân Côi. Được gọi là Kinh Mân Côi do nguồn gốc tiếng Latinh là Rosarium là vườn hoa hồng tượng trưng những kinh Kính Mừng kết thành vòng hoa thiêng dâng kính Đức Mẹ như tập tục cổ thời Hy Lạp và như một số nước vẫn còn giữ là làm vòng hoa tươi choàng vào cổ để tặng nhau.

Vậy cùng nhau chúng ta tìm hiểu mấy điểm căn bản về lịch sử và cấu trúc của Kinh Mân Côi để giúp chúng ta cầu nguyện và suy niệm Kinh Mân Côi tốt đẹp và sốt sắng hơn.

Trước hết qua lịch sử Phụng Vụ, ta được biết

ü  Đức Grêgôriô XIII ra sắc lệnh ngày 1-4-1573 về lễ Mẹ Mân Côi được mừng vào Chúa Nhật ngày 1 tháng 10 tại các nhà thờ tôn kính Mẹ Mân Côi.

ü  Năm 1671, Đức Clêmentê X cho phép mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi khắp Giáo Hội Tây Ban Nha. Năm 1716, Đức Clêmentê XI truyền cho khắp Giáo Hội đặc biệt mừng lễ Mẹ Mân Côi hàng năm.

ü  Ngày 11-9-1887, Đức Lêô XIII nâng lễ Mẹ Mân Côi lên bậc nhì với kinh lễ và kinh Phụng Vụ theo phụng vụ dòng Đaminh. Đức Thánh Piô X ấn định mừng lễ Mẹ Mân Côi vào ngày mồng 7 tháng 10.

Trong thực hành, ta nhận thấy việc cầu nguyện với một tràng hạt đã có nguồn gốc rất xa xưa.

ü  Ngay từ những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, các tu sĩ trong vùng sa mạc Ai Cập có thói quen dùng những hạt cây hay những hòn sỏi nhỏ để đếm kinh – kinh này là Kinh Lạy Cha. Tùy mức độ sùng đạo, mỗi buổi sáng, họ quyết định số kinh sẽ đọc trong ngày tương ứng với số lượng hạt này rồi cho vào túi, đọc xong một kinh thì họ vứt đi mỗi hạt.

ü  Đến thời Trung Cổ, các tu sĩ có thói quen đọc 150 bài Thánh Vịnh mỗi ngày trong giờ Kinh Phụng Vụ. Nhưng có nhiều người không biết đọc và vì viết bằng tiếng Latinh nên họ không hiểu và đọc 150 Kinh Lạy Cha để thay thế. Để đếm các kinh ấy, người ta dùng những hạt gỗ xâu vào nhau nhờ một sợi dây và gọi đây là tràng hạt Kinh Lạy Cha. Sau này, người ta dùng thêm Kinh Kính Mừng bên cạnh Kinh Lạy Cha.

ü  Thế kỷ thứ 7, là thế kỷ khởi sắc của việc sùng kính Đức Maria, giáo dân bắt đầu phổ biến việc đọc 150 Kinh Kính Mừng thay cho 150 Kinh Lạy Cha và gọi các này là “sách Thánh Vịnh của Đức Mẹ”.

ü  Thế kỷ thứ 13, là thế kỷ cực thịnh của Kinh Mân Côi do Thánh Đaminh và Dòng Thuyết Giáo của ngài với niềm tin rằng: Mẹ Maria trao Kinh Mân Côi cho Thánh Đa Minh vào năm 1214 tại nhà thờ Prouille, gần Toulouse miền nam nước Pháp.

ü  Đến năm 1410, thầy tu tên là Dominique ở Köln, nước Đức đề nghị đọc theo một hình thức mới, chỉ có 50 Kinh Kính Mừng, trước mỗi kinh có phần suy niệm một đoạn Phúc Âm. Ý tưởng này phổ biến và phát triển mạnh mẽ.

ü  Từ thế kỷ 16 đến tận đầu thế kỷ 20, cấu trúc căn bản của Kinh Mân Côi gồm 15 “mầu nhiệm” chia làm ba nhóm các biến cố của cuộc đời Chúa Giêsu là: Mầu nhiệm năm sự Vui, Thương, và Mừng.

ü  Đến năm 2002, Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mới thêm vào mầu nhiệm năm Sự Sáng – đây là sự thay đổi lớn của kinh này sau năm thế kỷ.

Sau cùng, Kinh Mân Côi được cấu trúc với trình tự như sau giúp chúng ta hiểu khi cầu nguyện và suy niệm:

  • Bắt đầu bằng Thánh giá: Ghi Dấu Thánh Giá và tuyên xưng niềm tin qua Kinh Tin Kính theo các Thánh Tông đồ.
  • Hạt lớn đầu tiên: Kinh Lạy Cha lời cầu nguyện của chính Chúa Giêsu dạy.
  • Ba hạt nhỏ tiếp đó:  mỗi hạt đọc một Kinh Kính Mừng với ý xin củng cố ba nhân đức đối thần (đức tin, đức cậy và đức mến)
  • Hạt lớn tiếp theo: Kinh Sáng Danh để chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi.
  • Tiếp đến, đọc và suy niệm Mầu nhiệm đầu tiên của nhóm Mầu Nhiệm (5 Sự Vui, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng và 5 Sự Sáng)
  • Hạt lớn: Kinh Lạy Cha
  • Mười hạt nhỏ liền kề: tương ứng với 10 Kinh Kính Mừng, đồng thời suy niệm mầu nhiệm
  • Kinh Sáng Danh
  • Lời nguyện Fatima: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.”

Sang mầu nhiệm tiếp theo, tiến hành tương tự, cho tới khi hoàn thành hết cả năm mầu nhiệm.

Kết thúc bằng một Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Trông Cậy và Dấu Thánh giá.

Chúng ta đã tìm hiểu Kinh Mân Côi và để cùng nhau hăng hái bước vào tháng Mân Côi. Vậy tôi xin mỗi gia đình hãy thường xuyên và sốt sắng cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi trong gia đình, ít nhất mỗi tuần một lần để cầu nguyện cho quê hương đất nước Việt Nam vượt qua giai đoạn hiểm họa mất nước; để cầu cho Giáo Xứ chúng ta hoàn tất công trình xây dựng ngôi Thánh Đường vật chất để mọi người có phương tiện tốt hơn khi thờ phượng và nhất là xây dựng những ngôi đển thờ thiêng liêng là chính từng thành viên; để cho gia đình luôn biết hi sinh, yêu thương, và giúp nhau thăng tiến trong đời sống đức tin.

Thân mến

Lm. Fx. Trần Quốc Tuấn

Comments

No comments yet.

Nickname:
E-mail:
Homepage:
Comment:
 Add your comment