article-image

Sa Mạc Hướng Tâm XII

“That They May All Be One.” – John 17:21

 

Thời Gian:

  • Thiếu, Nghĩa, và Hiệp: 6:00 giờ chiều thứ sáu ngày 6 tháng 4, 2018 tới 3:00 giờ chiều Chúa Nhật, ngày 8 tháng 4, 2018
  • Ấu (Lớp 4): 9:00 giờ sáng thứ bảy ngày 7 tháng 4, 2018 tới 3:00 giờ chiều Chúa Nhật ngày 8 tháng 4, 2018

Địa Điểm: Camp Gideon: 3545 Walden Ln Acworth, GA 30102

Lệ phí:

  • $70 nộp đơn trước hay vào ngày 4 tháng 3, 2018.
  • $85 nộp đơn sau ngày 4 tháng 3, 2018 và trước hay vào ngày 11 tháng 3, 2018.

Lưu Ý:

Dành cho Ngành Thiếu, Nghĩa, và Hiệp:

  • Nếu em nào cần xe bus đưa đến địa điểm trại thì xin hãy điền vào đơn.
    Nếu em nào dùng xe bus, thì các em phải có mặt tại nhà thờ lúc 3 giờ 30 chiều ngày thứ sáu để điểm danh. Xe sẽ rời khỏi nhà thờ đúng 4 giờ chiều. Nếu các em có mặt sau 4 giờ thì xin phụ huynh đưa con em đến địa điểm của trại.
  • Phụ huynh có trách nhiệm đón con em về sau khi trại đã hoàn tất.
  • Xin theo dõi website của Đoàn thường xuyên để biết thêm chi tiết (tomathienga.org)

Liên Lạc:

Tr. Phan Huỳnh Mimi      678-429-5687

Tr. Nguyễn Samantha              404-446-5361

Comments

No comments yet.

Nickname:
E-mail:
Homepage:
Comment:
 Add your comment