article-image

Có lẽ mọi người, các phụ huynh, quý chức trong Khối Giáo Dục, các giáo lý viên, các huynh trưởng cùng đồng ý khi nói với nhau: “Mùa hè qua nhanh quá. Mới nghỉ hè đó mà lại bắt đầu năm học giáo lý mới rồi”.

Là phụ huynh và những người chịu trách nhiệm trong việc dạy giáo lý, trực tiếp hay gián tiếp chúng ta đều có những ưu tư về nhân sự, về nội dung giảng dạy và nhất là về phương pháp giáo lý mỗi lần bước vào năm học giáo lý mới.

Tôi xin mượn những hướng dẫn mà Tông huấn của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II về “Dạy Giáo Lý Trong Thời Đại Chúng Ta” ban hành ngày 16 tháng 10 năm 1979 để giúp các Phụ Huynh, các Giáo Lý viên và những ai có trách nhiệm về dạy Giáo Lý biết rõ về ơn gọi, sứ mạng, vai trò và trách vụ của mình trong việc dạy Giáo Lý.

Giáo hội dạy rằng Bản Chất của việc Dạy Giáo lý là công việc của hội Thánh. Qua đó, Hội thánh tiếp tục sứ mạng giảng dạy của Chúa Giêsu Kitô, dưới sự hướng dẫn và quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Giáo Hội cũng dạy rằng: Mục Tiêu của việc dạy giáo lý là tìm cách củng cố và phát triển sự hiệp thông giữa học viên và Chúa Giêsu. Như vậy, dạy giáo lý không chỉ là chuyển trao kiến thức đạo cho học sinh, mà còn phải đồng thời giúp học sinh tạo một mối tương quan gắn bó với Chúa, tức sống niềm tin yêu, “vô tri thì bất mộ”, nay học biết Chúa chưa đủ mà phải sống tình yêu và lòng tin Chúa, đem đạo vào đời sống…”

Giáo Hội cũng dạy rằng:  Vai Trò của người dạy giáo lý là đem đến ơn Chúa Thánh Thần, và một đời sống tâm linh, nhân chứng và nhân đức vững chắc cho con em.

Giáo Hội cũng dạy rằng: Phương Cách dạy giáo lý không chỉ là chuyển trao kiến thức đạo cho học sinh, mà còn phải đồng thời giúp học sinh tạo một mối tương quan gắn bó với Chúa, tức sống niềm tin yêu, “vô tri thì bất mộ”, nay học biết Chúa chưa đủ mà phải sống tình yêu và lòng tin Chúa, đem đạo vào đời sống…”

 Như vậy, khởi đầu năm học Giáo Lý cũng là cơ hội để chúng ta cùng nhắc cho chính mình rằng: Mỗi người Kitô hữu nhận được ơn gọi Giảng Dạy Giáo Lý từ chính Hội Thánh, và hoạt động trong lòng Hội Thánh. Do đó là các phụ huynh phải cùng với Giáo hội qua giáo hội địa phương để chu toàn trách vụ Dạy Giáo Lý này. Đồng thời ta cũng nhận thấy rõ rằng với những tiến bộ quá nhanh của lãnh vực truyền thông cũng như các phương pháp sư phạm ngoài xã hội, các phụ huynh và người dạy giáo lý bắt buộc cũng phải đặt lại vấn đề trong cách giảng dạy của mình để trình bày Lời Chúa sống động và phù hợp với tâm lý các con em hơn.

 Cụ thể, là những phụ huynh, chúng ta cần phải cùng với con em và các giáo lý viên bước vào năm học mới. Chúng ta hãy quan tâm hơn để giúp con học bài, ôn bài, và tạo đều kiện cho con em sống niềm tin ấy bằng chính gương sống đạo của mình. Thực vậy, khi một trong các môn đệ của ngài xin ngài dạy mình cách rao giảng, Thánh Phanxicô thành Assisi đã trả lời như sau: “Hiền đệ, khi chúng ta thăm viếng người bệnh, giúp đỡ trẻ em và mang thức ăn đến cho người nghèo, là chúng ta đã rao giảng”.

 Sau cùng, tôi xin mượn tâm tình của Thánh Vịnh 78 (3-4) để tóm lược và nhấn mạnh sứ mạng của người Kitô hữu, cách riêng là các phụ huynh trong việc dạy giáo lý:

“Điều chúng tôi đã từng nghe biết do cha ông kể lại cho mình, chúng tôi chẳng giấu gì con cháu cả, sẽ tường thuật cho thế hệ mai sau: sự nghiệp lẫy lừng, quyền uy của Chúa, với những kỳ công Chúa đã làm.”

 Nguyện xin Chúa Thánh Thần thánh hóa năm học giáo lý mới của chúng ta. Nguyện xin lời cầu bầu của chân phúc Anrê Phú Yên, giáo lý viên tử đạo làm cho các giáo lý viên trở nên mẫu mực mẫu mực trong việc giúp chúng ta dạy giáo lý.

Thân mến trong Chúa Kitô Giêsu.

Lm. Phanxicô Trần Quốc Tuấn

Comments

No comments yet.

Nickname:
E-mail:
Homepage:
Comment:
 Add your comment