article-image

LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG …

Khóa học giáo lý Dự Tòng sẽ được khai giảng vào:

  • Chúa Nhật, ngày 13 tháng 8 năm 2017
  • Tại: phòng Anê Thành, Bld B.
  • Thời gian: từ 9:30 sáng – 11:30 sáng.

Kính mong quý ông bà và anh chị em hãy thông báo hoặc ghi danh cho những người thân hoặc bạn bè có ý muốn tìm hiểu đức tin Công Giáo.

Đơn ghi danh tại văn phòng giáo xứ.

Mọi chi tiết xin liên lạc với Sơ Hạnh, Đt: (404) 988-6614; hoặc Anh Công, Đt: (770) 639-2298.

Comments

No comments yet.

Nickname:
E-mail:
Homepage:
Comment:
 Add your comment