article-image

LỚP GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN …

Ban Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân thông báo đến các bạn trẻ trong giáo xứ.

Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân khóa II, 2017 sẽ khai giảng vào:

  • Chúa Nhật, Ngày 10 tháng 9 năm 2017.
  • Tại: Phòng Vincente Dương, Bld B.
  • Từ: 9:00 sáng -10:45 sáng

Để giúp cho việc chuẩn bị lớp học chu đáo, học viên cần nộp đơn ghi danh trước ngày khai giảng.

Đơn nộp tại văn phòng giáo xứ.

Mọi chi tiết xin liên lạc với Sr. Hạnh, Đt: (404) 988-6614

 

 

Comments

No comments yet.

Nickname:
E-mail:
Homepage:
Comment:
 Add your comment