Thông Tin Liên Lạc

Họ và Tên:
E-mail:
Điện Thoại:
Gửi đến:
Lời nhắn:
Bản Đồ

Thông Tin Liên Lạc
Địa Chỉ / Address:
4545-A Timmers Way
Norcross, GA 30093

Cha Chánh Xứ / Pastor:
770-921-0602

Khẩn cấp - Xức dầu bệnh nhân / Emergency Only:
770-910-2443

Văn phòng Giáo Xứ / Office:
770-921-0077
770-921-0510 (Fax)