article-image

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU

 

CN CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. (Không cử hành lễ thánh Barnaba, tông đồ).
Thứ Ba. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ.
CN XI TN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔLễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Thứ Hai. Thánh Rômualđô, viện phụ.
Thứ Tư. Thánh Luy Gonzaga, tu sĩ.
Thứ Năm. Thánh Paulinô Nôlanô, giám mục; thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo.
Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục. Chiều: Lễ vọng Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả.
Thứ Bảy. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. (Không cử hành lễ Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ).
CN XII TN.
Thứ Ba. Thánh Cyrillô Alexanđria, giám mục, tiến sĩ.
Thứ Tư. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Chiều: Lễ vọng thánh Phêrô và Phaolô tông đồ.
Thứ Năm. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ  trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Thứ Sáu. Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma.
Comments

No comments yet.

Nickname:
E-mail:
Homepage:
Comment:
 Add your comment