article-image

1.Thứ Năm ngày 15 tháng 8 lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ Trọng Buộc.

  • 1 Thánh lễ 8:00 sáng
  • 2 Thánh lễ 8:00 tối
  1. Sau các thánh lễ Chúa Nhật ngày 18 tháng 8 sẽ có Xức Dầu Bệnh Nhân.
Comments

No comments yet.

Nickname:
E-mail:
Homepage:
Comment:
 Add your comment