Khối Đời Sống

 • Trưởng Khối

  Anna Lê Tuyết Mai

  • 770-241-0264
  • tuyetmai680@yahoo.com

   

  Phó Khối

  Phêrô Hà Thanh Hùng

  • 770-542-9680
  • hathanhhung@yahoo.com
Comments

No comments yet.

Nickname:
E-mail:
Homepage:
Comment:
 Add your comment