Khối Cơ Sở

Trưởng Khối

Giuse Võ Viết Linh

404-518-6843

 

Phó Khối

Phêrô Hà Thanh Hùng

770-542-9680

Comments

No comments yet.

Nickname:
E-mail:
Homepage:
Comment:
 Add your comment