Giờ Lễ/Mass Schedule

 Thánh Lễ Trong Tuần (Weekdays):

 • Từ thứ Hai đến thứ Bảy (from Monday through Saturday): 8:00 AM
 • Thứ Năm và thứ Sáu (Thursdays and Fridays): 8:00 AM và 7:00 PM

Thánh Lễ Chiều Thứ Bảy (Saturdays):

 • 5:30 PM

Các Thánh Lễ Chúa Nhật (Sundays):

 • 7:30 AM
 • Hai Thánh Lễ 9:30 AM tại: Nhà Thờ và Hội Trường CTTĐVN
 • Hai Thánh Lễ 11:30 AM tại: Nhà Thờ (Lễ Thiếu Nhi) và Hội Trường CTTĐVN
 • 1:30 PM (Lễ Thiếu Nhi/Holy Eucharist for the Youth)

Lưu ý / Note:

THAY ĐỔI GIỜ CÁC THÁNH LỄ CUỐI TUẦN TRONG MÙA HÈ

Bắt đầu từ Chúa Nhật, ngày 27 tháng 05 đến ngày 18 tháng 07 năm 2018
Chương Trình các Thánh Lễ cuối tuần sẽ được sắp xếp như sau:
Thứ Bảy: * Thánh Lễ : 5:30 PM
Chúa Nhật: * Thánh Lễ: 7:30 AM
* Hai Thánh Lễ 9:30 AM tại: Nhà Thờ và Hội Trường CTTĐVN
* Thánh Lễ 11:30 AM tại Nhà Thờ
* Không có Thánh Lễ lúc 1:30 PM
(There are no Mass at 1:30 PM and no Youth Eucharistic Service on Sundays during Summer vacation;  All are welcomed to attend the 11:30 AM Mass.)


Giải Tội (Sacrament of Reconciliation):

 • 4:30 PM – 5:15 PM thứ Bảy / Saturdays
 • Sau Thánh Lễ 8:00 AM ngày thường (after the 8:00 AM Morning weekday Mass)
 • Sau Thánh Lễ 7:30 PM thứ Năm và thứ Sáu (after the 7:30 PM Evening Mass on Thursdays and Fridays)

Rửa Tội Trẻ Em (Sacrament of Baptism):

 • Học Giáo Lý: Chúa Nhật tuần I, 9:30 -11:00 AM (Baptism Preparation for Parents: First Sunday of the month at 9:30 -11:00AM), tại phòng: Thánh Giuse Túc (khu trường Giáo Lý Thánh Giuse).

Lưu Ý:  quý phụ huynh và quý cha mẹ không tham dự lớp Giáo Lý này các trẻ sơ sinh sẽ không được lãnh bí tích Rửa Tội trong tháng.

 • Rửa Tội: Thứ Bảy tuần thứ II sau Thánh Lễ 8:00 AM (Sacrament of Baptism: Second Saturday of the month after the 8:00 AM Mass).

Hôn Nhân (Holy Matrimony):

 • Liên lạc với Cha Phó Đaminh Công trước 6 tháng (contact Father Dominic Cong 6 months in advance)

Xức Dầu (Sacrament of Anointing of the Sick):

 • Liên lạc với Cha Chánh Xứ bất cứ lúc nào (contact the Pastor at any time).