Giờ Lễ/Mass Schedule

Thánh Lễ Trong Tuần (Weekdays):

 • 8:00 AM
 • Thứ Năm và thứ Sáu (Thursdays and Fridays): 8:00 AM và 7:30 PM

Thánh Lễ Thứ Bảy (Saturdays):

 • 5:30 PM

Các Thánh Lễ Chúa Nhật (Sundays):

 • 7:30 AM
 • 9:30 AM
 • 11:30 AM (Lễ Thiếu Nhi/Holy Eucharist for the Youth)
 • 1:30 PM (Lễ Thiếu Nhi/Holy Eucharist for the Youth)

Lưu ý/Note:

THAY ĐỔI GIỜ CÁC THÁNH LỄ CUỐI TUẦN TRONG MÙA HÈ

Bắt đầu từ Chúa Nhật, ngày 27 tháng 05 đến ngày 18 tháng 08 năm 2012
Chương Trình các Thánh Lễ cuối tuần sẽ được sắp xếp như sau:
Thứ Bảy: * Thánh Lễ : 5:30 giờ chiều
Chúa Nhật: * Thánh Lễ: 7:30 giờ sáng
* Có Hai Thánh Lễ: 9:30 giờ sáng tại: Nhà Thờ và Showroom
* Thánh Lễ: 11:30 giờ sáng
* Không có Thánh Lễ lúc 1:30 giờ chiều
(There are no Mass at 1:30 PM and no Youth Eucharistic Service on Sundays during Summer vacation;  All are welcomed to attend the 11:30 AM Mass.)


Giải Tội (Sacrament of Reconciliation):

 • 4:30 PM – 5:15 PM thứ Bảy/Saturdays
 • Sau Thánh Lễ 8:00 AM ngày thường (after the 8:00 AM Mass weekdays)
 • Sau Thánh Lễ 7:30 PM thứ Năm và thứ Sáu (after the 7:30 PM Mass on Thursdays and Fridays)

Rửa Tội Trẻ Em (Sacrament of Baptism):

 • Học Giáo Lý: Chúa Nhật tuần I, 9:30 -11:00 sáng (Baptism Preparation for Parents: First Sunday of the month at 9:30 -11:00AM), tại phòng: Thánh Giuse Túc (khu trường Giáo Lý Thánh Giuse). 

Lưu Ý:  quý phụ huynh và quý cha mẹ không tham dự lớp Giáo Lý này các trẻ sơ sinh sẽ không được lãnh bí tích Rửa Tội trong tháng.

 • Rửa Tội: Thứ Bảy tuần thứ II sau Thánh Lễ 8:00 AM (Sacrament of Baptism: Second Saturday of the month after the 8:00 AM Mass).

Hôn Nhân (Holy Matrimony):

 • Liên lạc với Cha Quản Nhiệm trước 6 tháng (contact the Mission’s Office 6 months in advance)

Xức Dầu (Sacrament of Anointing of the Sick):

 • Liên lạc Cha Quản Nhiệm bất cứ lúc nào (contact the Mission’s Priest/Administrator at any time).