article-image

Giáo Xứ xin thông báo các Thánh Lễ đặc biệt,

  • CHƯƠNG TRÌNH TẾT NGUYÊN ĐÁN (MẬU TUẤT) 

–   Thứ Sáu 16.02.18 Mồng 1 Tết – Cầu bình an cho năm mới

–   Thánh Lễ 8:00 sáng

–   Thánh Lễ 8::00 tối

 

  • Thứ Bảy 17.2.18 Mồng 2 Tết cầu cho Tổ Tiên,Ông Bà Cha Mẹ

–        Thánh lễ 8:00 sáng

–        Thánh Lễ Minh Niên 5:30 chiều

 

  • Chúa Nhật 18.2.18 Thánh Lễ Minh Niên Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm

–       2 Thánh Lễ lúc 9:30 sáng

–       2 Thánh Lễ lúc 11:30 sáng

–       Tại Nhà Thờ và Hội Trường Thánh Giuse

 

CÁC NGÀY TĨNH TÂM MÙA CHAY CỦA GIÁO XỨ

              Cha Giảng Thuyết: Phêrô Phạm Minh

           

Thứ Bảy 24/2

Thánh Lễ 5:30

Giảng thuyết
Chúa Nhật 25/2

Các Thánh Lễ

Giảng thuyết
Thư Hai 26/2

 

7:00 tối

Giảng tĩnh tâm, Thánh Lễ
Thứ Ba 27/2 Giảng tĩnh tâm, Thánh Lễ
Thứ Tư 28/2 Giảng tĩnh tâm. Thánh Lễ
Thứ Năm 01/03

7:00 tối

Chương Trình Hòa Giải cho toàn Giáo Xứ

Xin Trân Trọng Thông Báo

Comments

No comments yet.

Nickname:
E-mail:
Homepage:
Comment:
 Add your comment