article-image
Chương Trình Lễ Mừng Giáng Sinh và Lễ Mừng Xuân Mậu Tuất – 2018 

*     Ngày 8/12/2017  - Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Lễ trọng và buộc).

-       Thánh Lễ lúc 8:00 sáng

-       2 Thánh Lễ lúc 8:00 tối

*    Ngày 23/12/2017  - Đêm diễn nguyện Giáng Sinh

-     7:30 tối

*    Ngày 24/12/2017 - Lễ Vọng Giáng Sinh

-    2 Thánh Lễ lúc 8:00 tối

-    2 Thánh Lễ lúc 10:30 tối

(Lưu ý:  Lễ Vọng Giáng Sinh không thay thế cho Thánh lễ ngày Chúa Nhật.)

*    Ngày 25/12/2017 - Đại Lễ Giáng Sinh

-     3 Thánh Lễ lúc 9:30 sáng

-     2 Thánh Lễ lúc 11:30 sáng

*    Ngày 01/01/2018  Thánh Lễ Đầu Năm Dương Lịch,

Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. ( lễ trọng/ không buộc)

-       2 Thánh Lễ Lúc 9:30 sáng

-       2 Thánh Lễ lúc 11:30 sáng

Comments

No comments yet.

Nickname:
E-mail:
Homepage:
Comment:
 Add your comment