article-image
Chương Trình Lễ Mừng Giáng Sinh và Lễ Mừng Xuân Mậu Tuất – 2018 

*     Ngày 8/12/2017  – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Lễ trọng và buộc).

–       Thánh Lễ lúc 8:00 sáng

–       2 Thánh Lễ lúc 8:00 tối

*    Ngày 23/12/2017  – Đêm diễn nguyện Giáng Sinh

–     7:30 tối

*    Ngày 24/12/2017 – Lễ Vọng Giáng Sinh

–    2 Thánh Lễ lúc 8:00 tối

–    2 Thánh Lễ lúc 10:30 tối

(Lưu ý:  Lễ Vọng Giáng Sinh không thay thế cho Thánh lễ ngày Chúa Nhật.)

*    Ngày 25/12/2017 – Đại Lễ Giáng Sinh

–     3 Thánh Lễ lúc 9:30 sáng

–     2 Thánh Lễ lúc 11:30 sáng

*    Ngày 01/01/2018  Thánh Lễ Đầu Năm Dương Lịch,

Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. ( lễ trọng/ không buộc)

–       2 Thánh Lễ Lúc 9:30 sáng

–       2 Thánh Lễ lúc 11:30 sáng

Comments

No comments yet.

Nickname:
E-mail:
Homepage:
Comment:
 Add your comment