Sự Kiện & Sinh Hoạt Họ Đạo
SINH NHẬT GIÁO XỨ

SINH NHẬT GIÁO XỨ

13. October, 2018Các Bài ViếtNo comments

Ngày 16 tháng 10 năm 2013, Đức Tổng Giám Mục  Wilton D. Gregory đã ký sắc lệnh chính thức nâng Họ Đạo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam lên hàng Giáo Xứ, với tất cả mọi quyền lợi và nghĩa vụ như một Giáo Xứ của Tổng Giáo Phận Atlanta.  Trong dịp kỷ niệm 5 năm Giáo Xứ được thành lập nhằm  ngày 16 tháng 10 sắp tới này, tôi xin được cha sẻ mấy tâm tình sau.

Trước hết, Luật của Giáo Hội Công Giáo (Điều 515)  qui định rằng: “Giáo Xứ là một cộng đoàn tín hữu được thiết lập cách bền vững ở trong Giáo Hội Địa Phương, và việc săn sóc mục vụ được ủy thác cho Cha Sở làm chủ chăn riêng, dưới quyền của Giám Mục Giáo Phận”.  Với qui định này, Giáo Xứ CTTĐVN của chúng ta là một cơ chế được thành lập và hoàn toàn tùy thuộc vào Tổng Giáo Phận Atlanta với những nghĩa vụ như bất cứ Giáo Xứ nào trong Giáo Phận, và dưới quyền của vị chủ chăn của Tổng Giáo Phận Atlanta.  Như tất cả các Giáo Xứ khác trong TGP, việc điều hành và quản trị tài chánh đều theo sự hướng dẫn và theo tiêu chuẩn mà TGP đưa ra.

Tuy vậy, Giáo Xứ CTTĐVN có sự khác biệt rất lớn, vì chúng ta là một Giáo Xứ “Tòng Nhân”.  “Theo luật chung, Giáo Xứ phải có tính cách tòng thổ, nghĩa là bao gồm tất cả các tín hữu thuộc một địa sở nhất định; tuy nhiên ở đâu thấy thuận lợi, cũng có thể thiết lập các Giáo Xứ Tòng Nhân xét vì lý do lễ điển, ngôn ngữ, quốc tịch của các tín hữu thuộc về một lãnh thổ hay kể cả vì một lý do nào khác” (Giáo luật điều 518). 

Read more

Tháng Mân Côi

Tháng Mân Côi

30. September, 2018Các Bài ViếtNo comments

Chúng ta bước vào Tháng 10, tháng mà Giáo Hội dành riêng để tôn vinh Mẹ Maria qua Lễ Mân Côi (7/10) và Tháng Mân Côi. Được gọi là Kinh Mân Côi do nguồn gốc tiếng Latinh là Rosarium là vườn hoa hồng tượng trưng những kinh Kính Mừng kết thành vòng hoa thiêng dâng kính Đức Mẹ như tập tục cổ thời Hy Lạp và như một số nước vẫn còn giữ là làm vòng hoa tươi choàng vào cổ để tặng nhau.

Vậy cùng nhau chúng ta tìm hiểu mấy điểm căn bản về lịch sử và cấu trúc của Kinh Mân Côi để giúp chúng ta cầu nguyện và suy niệm Kinh Mân Côi tốt đẹp và sốt sắng hơn.

Trước hết qua lịch sử Phụng Vụ, ta được biết

ü  Đức Grêgôriô XIII ra sắc lệnh ngày 1-4-1573 về lễ Mẹ Mân Côi được mừng vào Chúa Nhật ngày 1 tháng 10 tại các nhà thờ tôn kính Mẹ Mân Côi.

ü  Năm 1671, Đức Clêmentê X cho phép mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi khắp Giáo Hội Tây Ban Nha. Năm 1716, Đức Clêmentê XI truyền cho khắp Giáo Hội đặc biệt mừng lễ Mẹ Mân Côi hàng năm.

ü  Ngày 11-9-1887, Đức Lêô XIII nâng lễ Mẹ Mân Côi lên bậc nhì với kinh lễ và kinh Phụng Vụ theo phụng vụ dòng Đaminh. Đức Thánh Piô X ấn định mừng lễ Mẹ Mân Côi vào ngày mồng 7 tháng 10.

Trong thực hành, ta nhận thấy việc cầu nguyện với một tràng hạt đã có nguồn gốc rất xa xưa.

ü  Ngay từ những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, các tu sĩ trong vùng sa mạc Ai Cập có thói quen dùng những hạt cây hay những hòn sỏi nhỏ để đếm kinh – kinh này là Kinh Lạy Cha. Tùy mức độ sùng đạo, mỗi buổi sáng, họ quyết định số kinh sẽ đọc trong ngày tương ứng với số lượng hạt này rồi cho vào túi, đọc xong một kinh thì họ vứt đi mỗi hạt.

ü  Đến thời Trung Cổ, các tu sĩ có thói quen đọc 150 bài Thánh Vịnh mỗi ngày trong giờ Kinh Phụng Vụ. Nhưng có nhiều người không biết đọc và vì viết bằng tiếng Latinh nên họ không hiểu và đọc 150 Kinh Lạy Cha để thay thế. Để đếm các kinh ấy, người ta dùng những hạt gỗ xâu vào nhau nhờ một sợi dây và gọi đây là tràng hạt Kinh Lạy Cha. Sau này, người ta dùng thêm Kinh Kính Mừng bên cạnh Kinh Lạy Cha.

Read more

Bổn Mạng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tôma Trần Văn Thiện

Bổn Mạng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tôma Trần Văn Thiện

23. September, 2018Các Bài ViếtNo comments

Cuối tuần này, cùng với Giáo Hội Hoàn Vũ và Giáo Hội Việt Nam, Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Atlanta mừng kính thánh Tôma Trần Văn Thiện, cũng là Bổn mạng của Đoàn TNTT Giáo Xứ chúng ta. Trong tâm tình tạ ơn và chúc mừng, tôi xin chia sẻ vài tâm tình cùng quý thành viên.

Trước hết, chúng ta cùng nhau tạ ơn và tìm hiểu sơ lược về Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Như chúng ta biết, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể là thành phần trẻ của Hội Tông Đồ Cầu Nguyện do các cha Dòng Tên khởi xướng vào năm 1915, để cùng với Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho hòa bình thế giới trong thời kỳ đen tối và bạo lực của đầu thế chiến thứ I. Hiện nay, Phong Trào Giới Trẻ Thánh Thể vẫn là một bộ phận của Phong Trào Tông Đồ Cầu Nguyện và đang hiện diện tại 56 quốc gia trên thế giới, với hơn 1.1 triệu đoàn viên, tuổi từ 5 đến 25; trong đó có PT TNTT Việt Nam được khai sinh năm 1929 tại Hà Nội với danh xưng Nghĩa Binh Thánh Thể và PT TNTT Việt Nam tại Hoa Kỳ được khai sinh năm 1982 qua làn sóng di cư và tỵ nạn.

ü  Về đường lối, Phong Trào TNTT được xây dựng trên hai nền tảng là Thánh Kinh và Thánh Thể. Do đó các em cùng học hỏi Thánh Kinh qua những sinh hoạt, bài hát, trò chơi, điệu vũ. Từ năm 1970, Phong Trào TNTT Việt Nam đã khéo léo ứng dụng đường lối sinh hoạt của Hướng Đạo về tổ chức Đoàn, Đội, cũng như dùng phương thức sinh hoạt vui, đào luyện nhân bản, và những kỹ năng cho các em, nhưng điều khác biệt ở đây là dùng những câu chuyện trong Thánh Kinh thay vì các câu chuyện của rừng xanh.

ü  Về phương thức nên thánh, các thành viên của Phong Trào sống “Ngày Thánh Thể”, nghĩa là gắn kết cả cuộc đời và từng ngày sống với Chúa Giêsu Thánh Thể qua thực hành 4 khẩu hiệu: Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hi Sinh, và Làm Việc Tông Đồ. Cụ thể bắt đầu ngày sống bằng việc dâng ngày, nối kết với Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc Dâng Lễ và Rước Lễ. Trong ngày sống sẽ rước lễ thiêng liêng, làm những hi sinh, hiệp ý cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha trong việc truyền giáo, tối đến kiểm điểm ngày sống qua giờ Kinh Tối và dâng đêm với tất cả thành quả đạo đức trong ngày sống.

Read more

Page 1 of 8412345102030...Last »