Sứ Mệnh Giáo Xứ

Giáo Xứ các Thánh Tử Đạo Việt Nam là cộng đồng Kitô Hữu người Việt tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống giá trị văn hóa việt Nam;cũng như gia tăng đời sống Đức Tin bằng việc cử ...

Read more

Suy Niệm Lời Chúa

Các môn đệ dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Đức Giê-su cỡi lên… Đám đông reo hò vang dậy: “Chúc…

Read more

Ý Chỉ Cầu Nguyện

Ý Chỉ Chung: Cầu cho các nhà cầm quyền thúc đẩy mạnh việc bảo vệ và phân phối đồng đều của cải và những tài nguyên thiên nhiên. Ý Truyền…

Read more